2012. január 5., csütörtök

A mindenség elmélete

"A jelenlegi tapasztalat ezért azt sugallja, hogy a világegyetem valószínűleg mindörökké fog tágulni - de azért ne fogadjunk erre. Az egyetlen biztos ismeret az, hogy ha a világegyetem készül is az összeroskadásra, azt nem teszi meg a következő tízmilliárd évnél hamarabb, mivel legalább ennyi ideig még tágul. Hacsak nem népesítjük be a Naprendszeren túli térséget - bár ez bennünket már úgysem fog izgatni, mivel addigra az emberiség rég kihal a Nap pusztulásával." 
/Stephen Hawking/  

Csak remélem, hogy a fenti két gondolat kauzális összekapcsolása fordítási hiba. Szinte kizártnak tartom, hogy a professzor összefüggést látna a tekintetben, hogy az emberi lét hatással van az univerzum fejlődésére nézve. Még az antropikus elv figyelembe vételével sem. Persze kvantummechanikai szinten nincs kizárva, de ehhez az eredeti szöveg kellene, mert hát a fordító, ahogy a nacionáléját elnézem, nem egy tudós hölgy...Siska László 
Budapest, 2012. január 5.